لوح یادبود تاسیس بنای دانشگاه تهران(نمای شفاف)

مکان فعلی شما :>, جسم سه بعدی>لوح یادبود تاسیس بنای دانشگاه تهران(نمای شفاف)
لوح یادبود تاسیس بنای دانشگاه تهران(نمای شفاف) ۱۳۹۶-۱-۲۷ ۱۵:۵۲:۴۰ +۰۴:۳۰

Project Description

این پروژه، پس از عکس برداری و پردازش توسط ۹ عکس آماده نمایش گشته است :

مشاهده لوح یادبود